Poedercoat info

Wat is een poedercoating ?

Een poedercoating is een uit organisch materiaal bestaande afwerklaag, die meestal wordt aangebracht op een metalen ondergrond.

Een belangrijke eigenschap van deze poeders is dat zij geen oplosmiddelen of verdunners bevatten en in droge vorm geleverd worden. De hoofdbestanddelen van dergelijke thermohardende poedercoatings zijn hars, verharder, pigmenten en hulpstoffen.

Voordelen van poedercoating ?

De belangrijkste voordelen van een poedercoating zijn :

  • 1. Het in een keer aanbrengen van een dikke laag, waarvoor bij natlakken meerdere arbeidsgangen nodig zijn.
  • 2. Het aanbrengen van een voldoende laagdikte in een arbeidsgang.
  • 3. Geen “flash off” tijd tussen spuiten en moffelen.
  • 4. Object is veel sneller klaar voor gebruik.
  • 5. Het brandrisico is gering omdat poedercoatings geen oplosmiddelen bevatten.
  • 6. Uitstekende mechanische eigenschappen zoals hardheid, stootvastheid en elasticiteit, waardoor de coating een betere bestandheid heeft tegen beschadigen.
  • 7. Goede chemicaliënbestendigheid, zoals tegen de meeste verdunde zuren en basen.
  • 8. Uitstekende bescherming tegen corrosie.

Waarom voorbehandelen ?

Een goede voorbereiding van het oppervlak is voor een poedercoating net zo belangrijk als voor iedere nadere afwerklaag.

Het oppervlak van alle metalen bevat in meer of mindere mate verontreinigheden.

Deze bestaan meestal uit olieresten, vet, smeermiddelen, conserveringsmiddelen en corrosieproducten, afhankelijk van het fabricage proces en de opslagomstandigheden.

Omdat iedere vorm van verontreiniging een negatief effect heeft op de eigenschappen van de coating, moet de te behandelen ondergrond vrijgemaakt worden van alle onzuiverheden.

Mechanische reiniging:

De meest gebruikelijke methode om walshuid of corrosieproducten te verwijderen is het reinigen van de betreffende metalen door middel van stralen met grit, shot, korund of aluminiumsilicaat.

Scherpe en/of harde ronde deeltjes worden met grote kracht op het oppervlak geblazen.

De ongewenste stoffen worden hierdoor afgesleten en weggeblazen, zodat een zuivere metalen oppervlak wordt verkregen.

Er kan bij deze methode gekozen worden uit straalmiddelen met verschillende vormen, hardheid of scherpte.

Deze factoren beïnvloeden de uiteindelijke oppervlakte ruwheid.

Eventuele verdere behandelingen dienen binnen 4 uur plaats te vinden, omdat het zuivere metalen oppervlak zeer gevoelig is voor corrosie.

Aanbrengen van poedercoatings:

Het aanbrengen van poedercoatings gebeurt door het elektrostatisch opladen van het poeder.

Bij het elektrostatisch poederspuiten worden de poederdeeltjes pneumatisch naar het spuitpistool getransporteerd, waar zij een hoge, meestal negatieve lading meekrijgen.

Het te behandelen werkstuk dient goed geleidend te zijn en dient uitstekend geaard te zijn.

Het aanwezige elektrostatische veld drijft de opgeladen deeltjes naar het geaarde werkstuk.

De negatief geladen deeltjes worden dus door het veld naar het werkstuk gedreven en blijven aan het oppervlak gehecht door de negatieve lading.

De deeltjes zullen bij voorkeur neerslaan op de scherpe randen en hoeken, terwijl de afzetting aan de binnenkant van hoeken en in holtes moeilijk zal zijn.

Aangezien het poeder een isolerende werking heeft, kan de lading niet zomaar via het object naar de aarde weglekken.

De deeltjes blijven daardoor , nadat het behandelde object de spuitcabine verlaten heeft, nog enige tijd aan het product gehecht, totdat het poeder in de oven gesmolten en uitgemoffeld wordt.

 

Voor de behandeling
Voor de behandeling
Na de behandeling
Na de behandeling